ดร.รอยบุญ ร่วมเป็นวิทยากร งานมหกรรมเครือข่ายชุมชนวิถีพอเพียงภาคกลาง ครั้งที่ 11

21/11/2022

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ รองผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ เป็นวิทยากร “การจัดการน้ำภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก” ในงานมหกรรมเครือข่ายชุมชนวิถีพอเพียงภาคกลาง ครั้งที่ 11 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เทศบาลตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด โดยมีเครือข่ายการจัดการน้ำชุมชนตำบลดงขี้เหล็ก จังหวัดปราจีนบุรี และเครือข่ายการจัดการน้ำชุมชนบ้านเปร็ดใน จังหวัดตราด ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้

ข่าวอื่นๆ