ดร.สุทัศน์ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ จ.อุบลฯ พร้อมให้กำลังใจเครือข่ายน้ำชุมชนบ้านตูม จ. ยโสธร

26/10/2022

วันที่ 22-23 ตุลาคม 2565 ดร.สุทัศน์ วีสกุล ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ, นายพิษณุพล สนามทอง รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สสน. และ นายพิชาญ ทิพวงษ์ ผู้ประสานงานลุ่มน้ำชี ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ 3 จุด ในจังหวัดอุบลราชธานี

จุดที่ 1: วัดสุปัฏนารามวรวิหาร พบว่าระดับน้ำในวันที่ 22 ต.ค. 65 ได้ลดลงแล้วจากระดับน้ำสูงสุด 50 เซนติเมตร
จุดที่ 2: จุดติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ ของสำนักงานชลประทานที่ 7 อำเภอพิบูลมังสาหาร พบว่าน้ำไหลค่อนข้างเร็ว ยังคงมีน้ำล้นตลิ่งอยู่เล็กน้อยในพื้นที่ต่ำ


จุดที่ 3: สำรวจระดับน้ำบริเวณ ณ อำเภอโขงเจียม พบว่าจากความเร็วของแม่น้ำมูลที่ไหลมาบรรจบกับแม่น้ำโขงนั้นค่อนข้างแรง และระดับน้ำในแม่น้ำมูลอยู่ที่ประมาณร้อยละ 60 ของแม่น้ำ จึงทำให้เห็นว่ามวลน้ำที่ล้นตลิ่งอยู่บริเวณตัวเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนั้น มีปัญหาจากการระบายน้ำมายังแม่น้ำโขง ซึ่งอาจมีจุดที่เป็นคอขวด จึงทำให้ระบายน้ำออกสู่แม่น้ำโขงได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ


ทั้งนี้ในวันที่ 23 ตุลาคม 2565 ผสสน. และคณะ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบอาหารและเครื่องดื่มให้กับเครือข่ายจัดการน้ำชุมชนบ้านตูม ตำบลกุดน้ำใส อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมบางส่วน โดยมีผู้ได้รับผลกระทบทางการเกษตร : จำนวน 187 ครัวเรือน และได้รับผลความเสียหายต่อบ้านเรือน จำนวน 8 หลังคาเรือน (ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตค 65) อย่างไรก็ตามสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานี แม้จะยังมีน้ำท่วมอยู่ในหลายพื้นที่แต่แนวโน้มระดับน้ำยังคงลดระดับลงอย่างต่อเนื่อง​ ซึ่งคาดว่าจะเข้าสู่สถานการณ์ปกติในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน

ข่าวอื่นๆ