สสน. ร่วมงาน วันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2565

07/09/2022

วันที่ 6 กันยายน 2565 บุคลากรสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ หรือ สสน. เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2565 “ผู้นำ..กับการปราบโกง” ณ สถานีกลางบางซื่อ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างการรับรู้ กระตุ้นให้คนในสังคมเล็งเห็นถึงปัญหาคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นในประเทศไทย และสร้างความร่วมมือในหลากหลายรูปแบบที่จะช่วยขจัดปัญหาคอร์รัปชันให้หมดไป และเจาะประเด็นวิสัยทัศน์การต่อต้านคอร์รัปชัน โดย ผู้นำภาครัฐในหลายระดับ ทั้งในระดับชาติ จังหวัด และท้องถิ่น

ข่าวอื่นๆ