ชัชชาติ เยี่ยมชม สสน. พร้อมหารือเเนวทางใช้เทคโนโลยีแก้ปัญหาน้ำท่วม กทม.

30/08/2022

วันที่ 22สิงหาคม 2565 ดร. รอยล จิตรดอน ประธานกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ดร. สุทัศน์ วีสกุล ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ดร. รอยบุญ รัศมีเทศ รองผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และคณะผู้บริหารฯ สสน. ให้การต้อนรับ รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ รศ.ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะ เยี่ยมชมการดำเนินงานของ สสน. และหารือแนวทางการดำเนินงานแก้ปัญหาน้ำ กทม. ร่วมกัน

โดยคณะฯ เยี่ยมชมนิทรรศการ “จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที” ระบบโทรมาตรอัตโนมัติ ระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงสำหรับประมวลผลข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน้ำและภูมิอากาศ และรับฟังการวิเคราะห์กรณีน้ำท่วมที่ผ่านมา, ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงใน กทม. 12 จุด, ตัวอย่างการปรับโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำในเขตเมือง เทศบาลเมืองทุ่งสง จ.สุราษฎร์ธานี, แพลตฟอร์มการบริหารจัดการน้ำท่วมในเมือง “Hydrogence”, ระบบสำรวจภูมิประเทศแบบเคลื่อนที่ (MMS) และระบบแสดงผลข้อมูลแผนที่ 3 มิติแบบออนไลน์ พร้อมทั้งหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน ซึ่ง สสน. จะสนับสนุนเทคโนโลยีที่ใช้ในเรื่องการบริหารจัดการน้ำ โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ กทม.

ข่าวอื่นๆ