สสน. จับมือ กรมอุตุฯ ลงนาม MOU วิจัย-พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการจัดการน้ำ

25/07/2022

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ดร.สุทัศน์ วีสกุล ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และ ดร.ชมภารี ชมภูรัตน์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ เรื่อง “ความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยา และอุทกวิทยา เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำของประเทศ” โดยมี ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ รองผู้อำนวยการ สสน., ดร.สุรเจตส์ บุญญาอรุณเนตร ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมสารสนเทศทรัพยากรน้ำ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายวิชาการ และนายชัยชาญ สิทธิวรนันท์ ส่วนพยากรณ์อากาศกลาง ร่วมเป็นสักขีพยาน

ทั้งนี้ บันทึกความเข้าใจระหว่าง สสน. เเละกรมอุตุนิยมวิทยา มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการข้อมูลรวมถึงพัฒนาระบบและประยุกต์ใช้ข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาอุทกวิทยา สนับสนุนการตัดสินใจหรือเตรียมการล่วงหน้า และเพื่อคาดการณ์ผลกระทบจากภัยธรรมชาติ รวมทั้งร่วมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้ง 2 หน่วยงานในระดับนานาชาติ

ข่าวอื่นๆ