วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม เยี่ยมชมการดำเนินงานของ สสน.

12/07/2022

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 นายปรัชญา ตะภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและอาจารย์ เยี่ยมชมการดำเนินงานของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) และศึกษาการบริหารจัดทรัพยากรน้ำชุมชน โดยมี ดร.รอยล จิตรดอน ประธานกรรมการ สสน.,ดร.สุทัศน์ วีสกุล ผู้อำนวยการ สสน. และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ

พร้อมนำเยี่ยมชมนิทรรศการ “จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที”, ระบบโทรมาตรอัตโนมัติตรวจวัดปริมาณฝนและระดับน้ำ, ระบบประมวลผลข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน้ำและสภาพภูมิอากาศ จากนั้นร่วมแลกเปลี่ยนความเห็น และรับฟังการบรรยายสรุปการจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ

ข่าวอื่นๆ