สสน.ร่วมกับ DHI จัดสัมนาแลกเปลี่ยนความรู้นวัตกรรมน้ำ สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

01/07/2022

วันที่ 28-29 มิถุนายน 2565 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน. และ DHI ร่วมจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “แลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้และนวัตกรรมด้านทรัพยากรน้ำ รับมือความท้าทายสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นงานที่นำเสนอผลงานช่วงปีที่ผ่านมาและอัพเดทเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน พร้อมฝึกอบรมแบบจำลองด้านน้ำแก่ผู้ที่สนใจ

โดย ดร.สุทัศน์ วีสกุล ผู้อำนวยการ สสน.ได้ร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ความสำเร็จของการพัฒนาที่ยั่งยืนจากประสบการณ์และมุมมองของ สสน.(Success Sustainable Development Story from Experience and Perception of HII)” และ นายสถิตย์ จันทร์ทิพย์ ได้บรรยายในหัวข้อ “Application of the hydrodynamic model to support Sustainable Development Goals (SDG)” และ Mr.Oluf Zeilund Jessen รองประธานฝ่ายพัฒนาระหว่างประเทศ DHI เดนมาร์ก ได้ร่วมบรรยายในการสัมมนาในครั้งนี้ด้วย

ข่าวอื่นๆ