กระทรวงการต่างประเทศและการค้าออสเตรเลีย เยี่ยมชมการดำเนินงาน สสน.

10/06/2022

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 Dr.John Dore และ Dr.Rutmanee Ongsakul จากกระทรวงการต่างประเทศและการค้าออสเตรเลีย (DFAT) และ Ms. Katharine Cross และ Dr. Emily Barbour จาก Australian Water Partnership (AWP) เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ หรือ สสน.

โดยมี ดร.สุทัศน์ วีสกุล ผสสน. ให้การต้องรับพร้อมนำเยี่ยมชมนิทรรศการ “จากนภาผ่านภูผาสู่มหานที” ณ บริเวณโถงชั้น 1 ระบบโทรมาตรอัตโนมัติตรวจวัดปริมาณฝนและระดับน้ำ และระบบประมวลผลข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน้ำและสภาพภูมิอากาศ ณ ห้องคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง ชั้น 2 จากนั้นร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเเละหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในอนาคต

ข่าวอื่นๆ