AIT นำคณะ SRP ปากีสถาน เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน สสน. ในหัวข้อ “Flood And Drought Management Practices in Thailand”

23/05/2022

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ศ.ดร.ธวัชชัย ติงสัญชลี สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) พร้อมคณะผู้แทนระดับบริหารของหน่วยงาน Sindh Resilience Project (SRP) ประเทศปากีสถาน เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน. ในหัวข้อ “Flood And Drought Management Practices in Thailand” โดยมี อ.สุทัศน์ วีสกุล ผสสน. เเละผู้บริหารให้การต้อนรับ พร้อมนำเยี่ยมชมนิทรรศการ “จากนภาผ่านภูผาสู่มหานที” ณ บริเวณโถงชั้น 1 ระบบโทรมาตรอัตโนมัติตรวจวัดปริมาณฝนและระดับน้ำ และระบบประมวลผลข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน้ำและสภาพภูมิอากาศ ณ ห้องคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง ชั้น 2

ข่าวอื่นๆ