AIT นำคณะ SRP ปากีสถาน เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน สสน. ในหัวข้อ “Flood And Drought Management Practices in Thailand”

23/05/2022

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ศ.ดร.ธวัชชัย ติงสัญชลี สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) พร้อมคณะผู้แทนระดับบริหารของหน่วยงาน ประเทศปากีสถาน เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน. ในหัวข้อ “Flood And Management Practices in Thailand” โดยมี อ. ผสสน. เเละผู้บริหารให้การต้อนรับ พร้อมนำเยี่ยมชมนิทรรศการ “จากนภาผ่านภูผาสู่มหานที” ณ บริเวณโถงชั้น 1 ระบบโทรมาตรอัตโนมัติตรวจวัดปริมาณฝนและระดับน้ำ และระบบประมวลผลข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน้ำและสภาพภูมิอากาศ ณ ห้องคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง ชั้น 2

ข่าวอื่นๆ