สสน.ร่วมพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณคนดีศรี อว. ประจำปี พ.ศ. 2564

03/05/2022

วันที่ 2 พฤษภาคม ดร. ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ พร้อม จนท.สสน. เข้าร่วมพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณคนดีศรี ประจำปี พ.ศ. 2564

โดย นางสาวนวลทิพย์ ฉลาดเลิศ ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีและดิจิทัล ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับใบประกาศดังกล่าว ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ ชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ข่าวอื่นๆ