ดร.สุทัศน์ ร่วมสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.4 เนื่องในวันครบรอบ 3 ปี วันสถาปนากระทรวง อว.

03/05/2022

วันที่ 2 พฤษภาคม ดร.สุทัศน์ วีสกุล ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ พร้อม จนท.สสน. เข้าร่วมพิธีสงฆ์ และถวายพวงมาลัยสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช เนื่องในงานครบรอบ 3 ปี วันสถาปนากระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำโดย ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. เป็นประธานในพิธี จัดขึ้น ณ ห้องแถลงข่าว และลานหน้าอาคารพระจอมเกล้า สป.อว. (ถนนโยธี)

จากนั้น ดร.สุทัศน์ เข้าร่วมงาน 3 ปี อว. กับความสำเร็จในการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ณ ห้อง INFINITY บอลรูม โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพ

ข่าวอื่นๆ