สสน.จัดกิจกรรม ‘แบ่งปัน สานฝัน ปันสุข’ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต จ.ปทุมธานี

26/04/2022

วันที่ 21 เมษายน 2565 ดร.สุทัศน์ วีสกุล ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากร สสน. ร่วมกิจกรรมส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมต่อสังคม (CSR) โครงการ “แบ่งปัน สานฝัน ปันสุข” โดยการร่วมบริจาคชุดตรวจ ATK จำนวน 300 ชุด หน้ากากอนามัย จำนวน 4 กล่อง โทรทัศน์ 55 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง และเงินบริจาค จำนวน 30,000 บาท แก่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต จ.ปทุมธานี

ข่าวอื่นๆ