สสน. จัดกิจกรรมทำบุญ และสรงน้ำพระ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2565

26/04/2022

วันที่ 11 เมษายน 2565 ดร.รอยล จิตรดอน ประธานกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ พร้อมด้วย ดร.สุทัศน์ วีสกุล ผู้อำนวยการ สสน. และบุคลากร ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารและถวายสังฆทาน ณ บริเวณห้องโถงชั้น 1 อาคาร สสน.

จากนั้นร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระ เนื่องในวันสงกรานต์ ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร สสน. โดยมี ดร.รอยล จิตดอน เป็นผู้นำถวายพวงมาลัยและสรงน้ำพระพุทธรูป ร่วมกับคณะผู้บริหารและบุคลากร สสน. เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคล และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย

ข่าวอื่นๆ