สสน.จัดอบรมเครือข่ายชุมชน “ทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 2” รวมกลุ่ม ร่วมคิด ร่วมผลิต ร่วมขาย

24/02/2022

วันที่ 20-23 กุมภาพันธ์ 2565 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 2” (รวมกลุ่ม ร่วมคิด ร่วมผลิต ร่วมขาย) ณ โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น จังหวัดพิษณุโลก โดย ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ รองผู้อำนวยการสถาบันสนเทศทรัพยากรน้ำ กล่าวปิดงานอบรม เเละนายณรงศักดิ์ พิมพ์พรรณชาติ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการน้ำชุมชน กล่าวแนะนำ หัวข้อ “ทฤษฎีใหม่ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

โดยมีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 74 ท่าน ประกอบด้วยตัวแทนชุมชนเครือข่าย จำนวน 16 ชุมชน ผู้ประสานงานลุ่มน้ำ 5 ลุ่มน้ำ และผู้ประสานงานภายใต้โครงการการบูรณาการ การแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชน 1 ท่าน

ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ร่วมกันสรุปข้อมูลในพื้นที่ รวมกลุ่ม ร่วมคิด ร่วมผลิต ร่วมขายและศึกษาดูงานพื้นที่ตัวอย่างความสำเร็จ จำนวน 3 พื้นที่ ได้เเก่ 1.โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ 2.ชุมชนตำบลนครป่าหมาก อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 3.ชุนชนตำบลดงเดือย อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

ข่าวอื่นๆ