ดร.รอยล พร้อมคณะกรรมการ สสน. ลงพื้นที่สำรวจเยี่ยมชมระบบจัดการน้ำเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี

22/02/2022

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.รอยล จิตรดอน ประธานกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ พร้อมด้วยนายวิชัย อัศรัสกร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ, นายธาดา  เตียประเสิรฐ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และเจ้าหน้าที่ สสน. ลงพื้นที่สำรวจและเยี่ยมชมระบบจัดการน้ำภายในเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี และวัดหนองเคี่ยม ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก โดยมีนายสามารถ อัศรัสกร กรรมการผู้จัดการบริษัท เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม

สำหรับเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี มีพื้นที่ 2563 ไร่ 82 ตารางวา มีโรงงานที่จดทะเบียนประกอบกิจการในพื้นที่ทั้งหมด 76 โรงงาน แบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วนคือ 1. ส่วนอุตสาหกรรม 2.ส่วนพาณิชยกรรม 3.ที่พักอาศัย และ 4.ส่วนบ่อน้ำ ที่การบริหารจัดการน้ำดิบ โดยเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี มีบ่อน้ำรวมทั้งสิ้น 6 บ่อ สามารถกักเก็บน้ำได้ 6,030,085 ลูกบาศก์เมตร เก็บข้อมูลทุกวันว่ามีน้ำเข้ามาในพื้นที่เท่าไหร่และใช้ไปเท่าไหร่ และรายงานทุกสัปดาห์

ข่าวอื่นๆ