SCG-KUBOTA เยี่ยมชมการดำเนินงาน สสน. พร้อมหารือความร่วมมือการจัดการน้ำชุมชน

24/01/2022

วันที่ 21 มกราคม 2565 คุณวีนัส อัศวสิทธิถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเอนเตอร์ไพรซ์ แบรนด์ เอสซีจี , คุณนพดล จันทร์เรื่อง ผู้จัดการกิจการเพื่อสังคม เอสซีจี เคมิคอลส์. พร้อมด้วยผู้บริหารเเละเจ้าหน้าที่ จากฝ่ายกิจกรรรม CSR เรื่องการบริหารจัดการน้ำ เอสซีจี เเละเจ้าหน้าที่จากสยามคูโบต้า เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน.

โดยมี ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ รองผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำให้การต้อนรับ พร้อมนำชม นิทรรศการ “จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที” ระบบประมวลผลข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน้ำและสภาพภูมิอากาศ ณ ห้องคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง ชั้น 2 และระบบโทรมาตรอัตโนมัติตรวจวัดปริมาณฝนและระดับน้ำ จากนั้นร่วมเเลกเปลี่ยนเรื่องการบริหารจัดการน้ำชุมชนในพื้นที่ต่างๆ พร้อมหารือความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการน้ำชุมชน ในพื้นที่เป้าหมาย อาทิ พื้นที่จังหวัดระยอง เป็นต้น

ข่าวอื่นๆ