เลขาธิการ ก.พ.ร. เยี่ยมชมการดำเนินงาน สสน.

19/01/2022

วันที่ 19 มกราคม 2565 นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ เลขาธิการ ก.พ.ร. และคณะจาก สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เยี่ยมชมการดำเนินงานของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน. โดยมี ดร.รอยล จิตรดอน ประธานกรรมการ สสน., ดร.สุทัศน์ วีสกุล ผู้อำนวยการ สสน. เเละคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สสน.ให้การต้อนรับ

พร้อมนำเยี่ยมชม ระบบประมวลผลข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน้ำและสภาพภูมิอากาศ ณ ห้องคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง ชั้น 2 และระบบโทรมาตรอัตโนมัติตรวจวัดปริมาณฝนและระดับน้ำ จากนั้นรับฟังบรรยายความเป็นมาของ สสน. ตัวอย่างความสำเร็จการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ระบบการทำงานแบบมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ เอกชน ชุมชน ความคุ้มค่าในการดำเนินงานของ สสน. รวมทั้งภารกิจเพิ่มเติมจากงานคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ

ข่าวอื่นๆ