สสน.รับเกียรติบัตรเป็น “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” จากการประเมินองค์กรคุณธรรม ปี 64

17/01/2022

วันที่ 17 มกราคม 2565 นายพิษณุพล สนามทอง ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ พร้อมเจ้าหน้าที่ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ หรือ สสน. เป็นตัวแทนเข้าร่วมรับเกียรติบัตรผลการประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จาก ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โดย สสน. ได้รับเกียรติบัตรเพื่อประกาศยกย่องให้เป็น “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของการประเมินตามเกณฑ์ของกรมศาสนา

ข่าวอื่นๆ