สสน.จัดอบบรมพัฒนาทักษะวิทยากร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อการจัดการน้ำชุมชน

29/12/2021

วันที่ 20 – 24 ธันวาคม 2564 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน” รอบที่ 1 พื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมแกรนด์แปซิฟิกซอฟเฟอรีนรีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี พร้อมลงพื้นที่ฝึกภาคปฏิบัติและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ณ ชุมชนเพชรน้ำหนึ่ง ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

โดยมี นายณรงศักดิ์ พิมพ์พรรณชาติ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการน้ำชุมชน สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) กล่าวเปิดงานและบรรยาย หัวข้อ “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน”

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ รองสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) กล่าวปิดงานอบรมและมอบประกาศนียบัตร โดยมีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 57 คน ประกอบด้วยตัวแทนชุมชนเครือข่าย จำนวน 18 ชุมชน ชุมชนลุ่มน้ำ 4 ชุมชน เครือข่ายสภาเกษตรกรจังหวัด 7 จังหวัด

ข่าวอื่นๆ