นายกฯ ตรวจเยี่ยมศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ เร่งแก้น้ำท่วมในพื้นที่ มุ่งลดปัญหารวดเร็ว-มีประสิทธิภาพ

16/12/2021

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่ จังหวัดยะลาและปัตตานี เพื่อติดตามการดำเนินงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเข้าประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ จ.ยะลา ณ ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้

จากนั้นตรวจเยี่ยมศูนย์บูรณาการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นบริหารจัดการน้ำร่วมกัน ระหว่าง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

และประสานการดำเนินงานร่วมกับศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่ภาคใต้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

โดย สสน. ได้สนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศจากคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ (Thaiwater.net) เพื่อให้เกิดความพร้อมรับมือภัยที่อาจเกิด รวมถึงสื่อสารกับชุมชนในพื้นที่ผ่านเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชน เพือนพึ่ง (ภาฯ) ชายแดนใต้ และ เครือข่ายบัณฑิตอาสา ในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมา

พลเอกประยุทธ์ ได้กล่าวชื่นชมการทำงานและขอให้ทุกหน่วยงานทำงานร่วมกันแบบบูรณาการโดยให้คำนึงถึงประชาชนเป็นหลัก เน้นการจัดการน้ำให้ลดลงอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

ข่าวอื่นๆ