สสน. ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

08/12/2021

วันที่ 5 ธันวาคม 2564 ดร.สุทัศน์ วีสกุล ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สสน. ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี รองศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัด อว. ร่วมพิธี เพื่อร่วมกันเสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

จากนั้น ได้ร่วมกิจกรรม “อว. รวมพลัง ทำความดี ถวายพ่อหลวง” กิจกรรม Clear and Clean เพื่อทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ พื้นที่โดยรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ บริเวณเกาะพหลโยธิน ภายใต้กิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

ต่อมาเวลา 18.30 น. ดร.สุทัศน์ วีสกุล ผสสน. และบุคลากร สสน. จำนวน 4 คน เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมการแสดงดนตรี “ดนตรี อว. เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2564 โดยมี ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดฯ และร่วมฟังการแสดงวงดนตรี Jazz Big Band จากมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ลานหน้าพารากอน

สสน. ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

08/12/2021

ข่าวอื่นๆ