เริ่มเเล้ว! มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ปี 2564 พล.อ.ประยุทธ์ เป็นประธานเปิดงาน

11/11/2021

วันที่ 10 พฤศจิกายน นายณรงค์รัชต์ ธเนศวร รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นผู้แทน ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (ผสสน.) เข้าร่วมการเปิดงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2564 ณ อิมแพค เมืองทองธานี

โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน เเละมี ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ศ.นพ.ดร.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัด อว. เอกอัครราชทูตจากประเทศเดนมาร์ก ฝรั่งเศส เยอรมนี ญี่ปุ่นและรัสเซีย ผู้แทนท่านทูตจากสหราชอาณาจักร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมงานด้วย

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ไทยต้องมีการยกระดับวิทยาศาสตร์ รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจ ที่จะต้องพัฒนาตนเองเสมอ เนื่องจากโลกเปลี่ยนแปลงไป และเป็นโลกแห่งเทคโนโลยีดิจิทัล ดังนั้น ทุกคนต้องพัฒนาตนเอง ที่สำคัญวิทยาศาสตร์ ทำให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้า พร้อมกันนี้ นายกฯ ยังเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ทรงสนพระทัยและมีความรู้ ด้านกระบวนการวิทยาศาสตร์ นำมาปรับใช้ในพระราชกรณียกิจ ตั้งแต่รัชกาลที่ 4 ที่เป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย เป็นต้นมา จนสืบสานมายังรัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย และพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย ขณะที่ รัชกาลที่ 10 ก็ได้ทรงสืบสาน ต่อยอด มาใช้สร้างประโยชน์ให้กับประชาชนคนไทยและยังเป็นที่ประจักษ์ให้กับทั่วโลก

“ขอให้เยาวชน ได้เรียนรู้ พระราชกรณียกิจด้านวิทยาศาสตร์ของสถาบัน ให้มาเป็นต้นแบบ ในด้านการศึกษา โดยการศึกษาจะต้องกระจายไปยังทุกพื้นที่ เพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำ ด้วยการสร้างแรงกระตุ้น ให้ผู้นำชุมชน และคนในพื้นที่มาสนใจด้านการศึกษา เพราะนี่คืออนาคตของคนไทย และวิทยาศาสตร์สามารถนำไปใช้เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ นำไปสู่การพัฒนาเป็นสินค้า สร้างรายได้ให้ตนเอง ขณะเดียวกันรัฐบาลพร้อมสนับสนุนเยาวชนในการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ”

รมว.อว.กล่าวต่อว่า ที่สำคัญ มหกรรมวิทยาศาสตร์ปีนี้ ได้นำแนวนโยบาย BCG Model มาจัดเป็นครั้งแรกของการจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (1st BCG Science Fair in SEA) เพื่อจุดประกายความคิด สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG โดยปลูกฝังให้เยาวชนและคนไทยรับทราบ เริ่มลงมือปฏิบัติและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจหมุนเวียน

“ตลอด 15 ปีของการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ ได้มีส่วนในการสร้างสังคมวิทยาศาสตร์ สร้างสังคมอุดมปัญญาให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วประเทศที่มาเที่ยวชมงานมากกว่า 15 ล้านคน นับเป็นการสร้างวัฒนธรรมใหม่ที่ชื่นชอบการแสวงหาความรู้ โดยปีนี้ได้สร้างสรรค์วิธีการ รูปแบบการรับชมงานแบบไฮบริดอีเว้นท์ ที่ผสมผสานระหว่างการเข้าชมงานในฮอลล์ หรือเลือกรับชมจากที่บ้านก็ได้ โดยมุ่งหวังว่าเด็ก เยาวชนไทย ตลอดจนสังคมไทยจะยกระดับความรู้ ได้รับแรงบันดาลใจ สร้างวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย เพื่อนำพาประเทศไปสู่ความเป็นชาติแห่งวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมในอนาคตต่อไป” ศ.(พิเศษ)ดร.เอนกฯ กล่าว

ซึ่งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ หรือ สสน. ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานนี้ด้วย โดยได้นำเสนอเรื่อง Mobile Application ThaiWater สำหรับใช้ดูข้อมูลภาพรวมสถานการณ์น้ำระดับประเทศและแสดงแบบรายหมวดข้อมูล โดยแสดงข้อมูลฝน ระดับน้ำ สถานการณ์น้ำในเขื่อนได้ตลอด 24 ชั่วโมง

มีทั้งข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบันและข้อมูลคาดการณ์ล่วงหน้า เช่น แผนที่วิเคราะห์เส้นทาง และความแรงพายุ คาดการณ์ฝนและลมล่วงหน้า 7 วัน คาดการณ์คลื่น ลมในทะเล โดยใช้ข้อมูลจากคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ ของ สสน. พร้อมทั้งมีของรางวัล และของแจกมากมายแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

สำหรับงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 -19 พฤศจิกายน ที่อิมแพค เมืองทองธานี ที่อาคาร 9 – 12 อิมแพค มีหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศร่วมกิจกรรม ผู้สนใจมาชมได้ที่งานหรือทางออนไลน์ที่ www.thailandnstfair.com

ข่าวอื่นๆ