ผบ.ทสส. หารือประสานข้อมูล สสน. พร้อมรับทราบสถานการณ์บริหารจัดการน้ำและสาธารณภัย

04/11/2021

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ เดินทางมายังสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) ร่วมหารือเรื่องการประสานข้อมูลด้านสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และรับทราบสถานการณ์ด้านการบริหารจัดการน้ำและสาธารณภัยอื่นๆ

พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ ตลอดจนเทคโนโลยีการแจ้งเตือนสาธารณภัย เพื่อนำไปใช้พัฒนาระบบสารสนเทศในการพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคงและช่วยเหลือประชาชน ตั้งแต่การป้องกันและลดผลกระทบ การเตรียมความพร้อม การจัดการภาวะฉุกเฉินและการฟื้นฟูให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ข่าวอื่นๆ