สสน.ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กระทรวง อว.

02/11/2021

วันที่ 30 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00น. คุณณรงค์รัชต์ ธเนศวร รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นผู้แทน ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (ผสสน.) และบุคลากร สสน. เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี พ.ศ. 2564

โดยมี ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดบุญวาทย์วิหาร ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ข่าวอื่นๆ