ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ สสน.

01/10/2021

วันที่ 30 กันยายน 2564 นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะ เยี่ยมชมการดำเนินงานของ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ หรือ สสน. โดยมี ดร.รอยล จิตรดอน ประธานกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ, ดร.สุทัศน์ วีสกุล ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ เเละคณะผู้บริหาร สสน. ให้การต้อนรับ พร้อมนำเยี่ยมชมนิทรรศการ “จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที” ระบบโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ และระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงสำหรับประมวลผลข้อมูลสารสนเทศ

โอกาสนี้ สสน.ได้นำเสนอข้อมูลเรื่องการบริหารจัดการน้ำ เเละสรุปสถานการณ์ลุ่มน้ำสาขาเเม่น้ำตรัง การจัดระบบผังน้ำ รวมถึงระบบเตือนภัยความเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน และเเนะนำเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลน้ำระดับจังหวัด ซึ่งจังหวัดตรัง มีศูนย์บริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำตรัง ที่ได้นำข้อมูลเเละผังน้ำมาใช้ประโยชน์ในการทำงานเเละสนับสนุนชุมชนเเละเครือข่ายเตือนภัย ทั้งนี้ ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้ฝากเรื่องความร่วมมือกันในการรักษาป่าต้นน้ำ โดยเฉพาะแม่น้ำตรัง ซึ่ง สสน. จะได้นำองค์ความรู้ที่มีอยู่ร่วมทำงานกับพื้นที่ต่อไป

ข่าวอื่นๆ