ดร.สุทัศน์ ร่วม APAN Meetings ออนไลน์ ครั้งที่ 52 นำเสนอโครงการ CRADR-คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ

10/08/2021

วันที่ 3-6 สิงหาคม 2564 ดร.สุทัศน์ วีสกุล ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) พร้อมทั้งผู้บริหาร สสน. เข้าร่วมประชุม Asia-Pacific Advanced Network (APAN) Meetings ออนไลน์ ครั้งที่ 52 จัดโดยประเทศอินโดนีเซีย ซึ่ง ดร. สุทัศน์ ในฐานะ Chairman ของคณะทำงานด้านการเกษตร (Agriculture Working Group) ได้นำเสนอ ดังนี้

1.บทสรุปโครงการ Climate-Resilient Agriculture for Disaster Risk Reduction (CRADR) ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจาก TEIN*CC ผ่าน Asi@Connect และดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อเดือน พ.ค. 2564 โดยคณะทำงานได้หารือแนวทางการดำเนินโครงการระยะต่อไป (Second phrase)

ทั้งนี้ ผสสน. ยังได้นำเสนอผลสำเร็จของ CRADR ในที่ประชุม Asi@Connect และได้รับความคิดเห็นว่าเป็นโครงการที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจและสนับสนุนให้ดำเนินงานต่อไป

2.Hydroinformatics in Thailand ใน Open and Sharing Data Working Group (OSDWG) ซึ่งได้นำเสนอ “คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ” (National Hydroinformatics Data Center : NHC) ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำของประเทศไทย เพื่อการบริหารจัดการน้ำของประเทศ

ทั้งนี้ การประชุม Asia-Pacific Advanced Network (APAN) Meetings ครั้งที่ 53 จะจัดโดยประเทศบังคลาเทศ ระหว่างวันที่ 2-6 มีนาคม 2565

ข่าวอื่นๆ