สสน. - มก. ปล่อย ‘กระแสสมุทร#5’ ทุ่นลอยติดตามกระแสน้ำในทะเลฝั่งอันดามัน

17/05/2021

วันที่ 15 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) ร่วมกับคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ปล่อยทุ่นลอยติดตามกระแสน้ำ “กระแสสมุทร#5” ที่บริเวณตอนใต้ของเกาะลิบง จังหวัดตรัง

เพื่อใช้สำรวจลักษณะสมุทรศาสตร์กายภาพ กระแสน้ำและการไหลเวียน บริเวณพื้นที่ชายทะเลจังหวัดตรัง ฝั่งทะเลอันดามัน ซึ่งข้อมูลที่ได้จะนำไปใช้ในการจัดทำแบบจำลองอุทกพลศาสตร์ 3 มิติ เพื่อใช้ในการศึกษาและคาดการณ์การเคลื่อนที่ของขยะทะเล ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ และชีวิตสัตว์หายากในทะเลไทย

การปล่อยทุ่นในครั้งนี้ นับเป็นทุ่นตัวแรกของโครงการที่ปล่อยในทะเลฝั่งอันดามัน หลังจากการปล่อยทุ่นกระแสสมุทรตัวที่ 1-4 ในฝั่งอ่าวไทย ในปีที่ผ่านมาทุ่นลอยนี้พัฒนาขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สสน. และคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยใช้เทคโนโลยีในการติดตามการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมและสามารถส่งข้อมูลได้แบบ real time

สามารถติดตามตำแหน่งปัจจุบันของทุ่น “กระแสสมุทร 5” ได้ที่ http://live1.hii.or.th/…/dss/map/v2/hii_ku_buoy.html

ข่าวอื่นๆ