สสน. จัดกิจกรรมทำบุญ และสรงน้ำพระ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2564

21/04/2021

วันศุกร์ที่ 9 เมษายน ดร.สุทัศน์ วีสกุล ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ ผสสน. พร้อมด้วยบุคลากร สสน. ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารและถวายสังฆทาน ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน กรุงเทพฯ

จากนั้นร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระ เนื่องในวันสงกรานต์ ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร สสน. โดยมี ดร.รอยล จิตดอน ประธานกรรมการ สสน. เป็นผู้นำถวายพวงมาลัยและสรงน้ำพระพุทธรูป ร่วมกับคณะผู้บริหารและบุคลากร สสน. เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคล และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย

ข่าวอื่นๆ