สสน.จัดฝึกอบรมประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศ จัดการน้ำชุมชนภายใต้โครงการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล

05/04/2021

วันที่ 29 มีนาคม สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน (การใช้โปรแกรม Quantum GIS) ให้กับชุมชนภายใต้โครงการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล ของมหาวิทยาลัยนิด้า ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

โดยได้รับเกียรติจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี และ ผศ.ดร.มลฤดี สระฏัน ผู้จัดการโครงการ ของมหาวิทยาลัยนิด้า กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงานฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เเละมีตัวแทนชุมชน จาก 9 หมู่บ้าน ตัวแทน อบต.สำพันตา พร้อมทีมพี่เลี้ยงชุมชนจากนิด้า เข้าร่วมอบรมประมาณ 30 คน

ทั้งนี้การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 2 เมษายน พ.ศ.2564 โดยมีการลงพื้นที่ศึกษาดูงานตัวอย่างความสำเร็จการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชนตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ด้วย

ข่าวอื่นๆ