สสน.ต้อนรับอาจารย์-นิสิตคณะประมง มก. เยี่ยมชมศึกษาดูงานนวัตกรรม เทคโนโลยีการจัดการน้ำ

30/03/2021

วันที่ 29 มีนาคม 2564 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ หรือ สสน. ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิตคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จำนวน 80 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่ สสน.

โดยฝ่ายนวัตกรรมสารสนเทศทรัพยากรน้ำและฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีและดิจิทัลได้ร่วมกันจัดนิทรรศการนำเสนออุปกรณ์และเทคโนโลยีการสำรวจและตรวจวัด (ระบบโทรมาตร ระบบสำรวจแบบเคลื่อนที่ ADCP ทุ่นกระแสสมุทร สถานีตรวจวัดทางทะเล GOT001) ที่ลานด้านนอกชั้น 1 และรับฟังการบรรยายเรื่องข้อมูลน้ำและสภาพอากาศ แบบจำลองและการประยุกต์ใช้ข้อมูล และระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนสูง ที่ห้องบัญชาการ ชั้น 2

ข่าวอื่นๆ