สสน.ร่วมกับ สทนช. จัดโครงการความร่วมมือทางวิชาการ พร้อมแลกเปลี่ยนความเห็นด้านเทคโนโลยี เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำ

10/03/2021

วันที่ 9 มีนาคม 2564 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) จัดงานอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ “โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สทนช. และ สสน. เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำ” ณ โรงแรมโนโวเทล หัวหิน ชะอำบีช รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี โดยมี ดร.สุทัศน์ วีสกุล ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ให้การต้อนรับ เเละได้รับเกียรติจาก ดร. สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กล่าวเปิดการอบรม

สำหรับอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ “โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สทนช. และ สสน. เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำ” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2564 โดยมีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สทนช. เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 130 คน นอกจากนี้ยังเปิดให้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นการดำเนินงานร่วมกันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างผู้บริหารทั้งสองหน่วยงานอีกด้วย

ข่าวอื่นๆ