อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เยี่ยมชมการดำเนินงาน สสน. พร้อมสนับสนุนงานด้านพัฒนาแหล่งน้ำ

04/03/2021

วันที่ 4 มีนาคม 2564 นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากเอสซีจี, มูลนิธิบัวหลวง, ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชมเทคโนโลยีจัดการน้ำ งานคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ และการดำเนินงานจัดการน้ำชุมชน โดยมี ดร.สุทัศน์ วีสกุล ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) และคณะผู้บริหาร สสน. ร่วมให้การต้อนรับ

จากนั้นได้ร่วมรับฟังการดำเนินงานของ สสน. ร่วมหารือแนวทางความร่วมมือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และการดำเนินงานแก้ภัยแล้ง (โครงการเอสซีจี ร้อยใจ 108 ชุมชน รอดภัยแล้ง) ซึ่งที่ผ่านมาสสน. และเอสซีจี ได้ร่วมกับหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน สนับสนุนงานด้านจัดการน้ำ สร้างแรงบันดาลใจการแก้ปัญหาภัยแล้งเชิงพื้นที่ ผ่านสื่อออนไลน์และตัวอย่างความสำเร็จ ตามคำที่ว่า “เลิกแล้งเลิกจน” และจะมีงานแถลงข่าว โมเดล “เลิกแล้ง เลิกจน” ในวันที่ 15 มีนาคม 2564 นี้

โดย อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ยินดีสนับสนุนและร่วมดำเนินงานด้านพัฒนาแหล่งน้ำ และเป็นเครือข่ายเสริมความเข้มแข็งระดับชุมชนและส่วนรวมต่อไป

ข่าวอื่นๆ