สสน.จัดอบรมการใช้สารสนเทศเพื่อวางแผนบริหารจัดการน้ำ จังหวัดแพร่ (คลิป)

03/02/2021

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน. นำโดย ดร. สุรเจตส์ บุญญาอรุณเนตร ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมสารสนเทศทรัพยากรน้ำ พร้อมด้วยกลุ่มงานแบบจำลองและกลุ่มงานภูมิอากาศและสภาพอากาศ ร่วมจัดอบรมอบรมการใช้สารสนเทศ ให้แก่ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ อาทิ การใช้ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์อุปสงค์-อุปทานของการใช้น้ำ (Water Demand & Supply) แบบเจาะรายจังหวัด และการใช้แบบจำลองคาดการณ์น้ำท่วมและน้ำแล้ง เพื่อวางแผนการใช้น้ำ และวางแผนการเพาะปลูกให้เกษตรกรในจังหวัด

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถเข้าชมย้อนหลังได้ ที่นี่

ข่าวอื่นๆ