รมว.อว. เยี่ยมชมเทคโนโลยีและงานวิจัยสำคัญของ สสน. พร้อมมอบนโยบายดำเนินงานในอนาคต

18/01/2021

วันที่ 15 มกราคม 2564 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) (สสน.) พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานให้แก่ สสน. โดยมี ดร.รอยล จิตรดอน ประธานกรรมการ สสน. ดร.สุทัศน์ วีสกุล ผู้อำนวยการ สสน. พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ

โอกาสนี้ รมว.อว. ได้เยี่ยมชมเทคโนโลยีและงานวิจัยที่สำคัญของ สสน. อาทิ ระบบคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ หน่วยวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์น้ำเคลื่อนที่ สถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจวัดข้อมูลภูมิอากาศ ปริมาณน้ำฝนและระดับน้ำ ระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงสำหรับประมวลผลข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน้ำและสภาพภูมิอากาศ

ข่าวอื่นๆ