สสน.จัดประชุม AHC ครั้งที่ 3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบจัดการน้ำ ร่วมกับสมาชิกอาเซียน

15/01/2021

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ หรือ สสน. จัดประชุมคณะทำงานคลังข้อมูลน้ำแห่งอาเซียน (AHC) ครั้งที่ 3 โดยมี ดร.สุทัศน์ วีสกุล ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (ผสสน.) และประธานคลังข้อมูลน้ำแห่งอาเซียน ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ รอง ผสสน. และ ดร.สุรเจตส์ บุญญาอรุณเนตร ผฝ.นน. เข้าร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์

การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานภายใต้ AHC หารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำด้วยการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากผู้เชี่ยวชาญในอาเซียน และวางแผนการดำเนินงานร่วมกันกับสมาชิกในอาเซียน

ประชุมคณะทำงานคลังข้อมูลน้ำแห่งอาเซียน (AHC) ครั้งที่ 3
ประชุมคณะทำงานคลังข้อมูลน้ำแห่งอาเซียน (AHC) ครั้งที่ 3

ข่าวอื่นๆ