เนคเทค เยี่ยมชมการดำเนินงาน สสน. พร้อมแลกเปลี่ยน-หารือแผนการใช้งาน HPC ร่วมกันในอนาคต

22/12/2020

วันที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 14.30 น. ดร.สุทัศน์ วีสกุล ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยาน้ำ (องค์การมหาชน) และ ดร.ปิยวุฒิ ศรีชัยกุล ผู้บริหารศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง (ThaiSC) จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลเรื่อง HPC (High Performance Computing) และร่วมหารือแผนการใช้งานของ HPC ร่วมกันในอนาคต ณ ห้องประชุมชั้น 1 สสน.

เนคเทค เยี่ยมชมการดำเนินงาน สสน. พร้อมแลกเปลี่ยน-หารือแผนการใช้งาน HPC ร่วมกันในอนาคต
เนคเทค เยี่ยมชมการดำเนินงาน สสน. พร้อมแลกเปลี่ยน-หารือแผนการใช้งาน HPC ร่วมกันในอนาคต

จากนั้นได้เยี่ยมชมนิทรรศการ “จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที” และคอมพิวเตอร์แม่ข่ายชุดปฐมฤกษ์ (Weather ๙๐๑) ณ ห้องโถงชั้น 1 และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สมรรถนะชั้นสูง (HPC) ชั้น 2

เนคเทค เยี่ยมชมการดำเนินงาน สสน. พร้อมแลกเปลี่ยน-หารือแผนการใช้งาน HPC ร่วมกันในอนาคต
เนคเทค เยี่ยมชมการดำเนินงาน สสน. พร้อมแลกเปลี่ยน-หารือแผนการใช้งาน HPC ร่วมกันในอนาคต

ข่าวอื่นๆ