ดร.สุทัศน์ บรรยายพิเศษ “งานประชุมนานาชาติด้านนวัตกรรมและเศรษฐกิจฐานชีวภาพ” มุ่งเป้าขับเคลื่อนงานความร่วมมือด้าน วทน. กับอาเซียน

17/11/2020

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00น. ดร.สุทัศน์ วีสกุล ผู้อำนวยการ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) เข้าร่วมงานประชุมนานาชาติด้านนวัตกรรมและเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (ASEAN Innovation Roadmap & Bioeconomy Forum in Conjunction with GBS 2020) ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ

โดย ดร.สุทัศน์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ Sharing View: Role of ASEAN Network/Centre to implement ASEAN Innovation Roadmap and Mechanism to Encourage Innovation Activities in ASEAN โดยได้บรรยายเกี่ยวกับ ASEAN Hydroinformatics Data Centre (AHC)

การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันเเละขับเคลื่อนการดำเนินงานความร่วมมือด้าน วทน. กับประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา รวมถึงต่อยอดในระดับทวิภาคี โดยใช้แผนที่นำทางอาเซียนว่าด้วยนวัตกรรม (ASEAN Innovation Roadmap) เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงาน เพื่อนำไปสู่การสร้างประชาคมแห่งนวัตกรรมอาเซียน

ทั้งนี้ งานประชุมจัดขึ้นเป็น 2 รูปแบบ คือ Online และ Onsite สามารถรับชมในรูปแบบออนไลน์ได้ที่ (คลิกที่นี่)

ข่าวอื่นๆ