สสน.ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะในหลวง ร.9 เนื่องในวัน “พระบิดาแห่งฝนหลวง” ปี 2563

16/11/2020

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 07.00 ดร.สุรเจตส์ บุญญาอรุณเนตร ผู้อำนวยการฝ่าย นวัตกรรมสารสนเทศทรัพยากรน้ำ เป็นผู้แทน ผสสน. และเจ้าหน้าที่สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ หรือ สสน. ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวัน “พระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2563

โดยมี นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี รวมถึงเยี่ยมชมนิทรรศการของ สสน. ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ

ข่าวอื่นๆ