สสน.ร่วมกิจกรรม tcp spirit พยาบาลลุ่มน้ำ พาก๊วนไปแอ่วกว๊าน มุ่งสร้างอาสาสมัครเรียนรู้แนวทางจัดการน้ำชุมชน

16/11/2020

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ดร.รอยล จิตรดอน ประธานกรรมการ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ หรือ สสน. และ ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ รองผู้อำนวยการ สนน. เข้าร่วมกิจกรรม tcp spirit พยาบาลลุ่มน้ำ พาก๊วนไปแอ่วกว๊าน Limited ระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2563 ณ ชุมชนบ้านตุ่น ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

โดยกิจกรรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิอุทกพัฒน์ ฯ และ สสน. มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาสาสมัครจากทั่วประเทศ ได้เรียนรู้แนวทางการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตั้งแต่ต้นน้ำ เหนืออ่างเก็บน้ำห้วยตุ่น จนไหลลงสู่กว๊านพะเยาซึ่งจิตอาสาที่มา ได้ร่วมกันพยาบาลแหล่งน้ำต่างๆ ที่ช่วยเสริมความมั่นคงน้ำให้กับชุมชน ความรู้และงานในครั้งนี้ จะช่วยส่งต่อความรู้ และประสบการณ์เพื่อให้คนรุ่นใหม่ ได้รู้จัก เข้าใจ เข้าถึงและหันมาดูแล ฟื้นฟู พัฒนาทรัพยากรน้ำกันมากขึ้น

ข่าวอื่นๆ