สสน.ร่วมกับ TRUE ลงนามความร่วมมือติดตั้งเสารับ-ส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ และสถานีโทรมาตรอัตโนมัติฯ

29/10/2020

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 ณ อาคารสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การสนับสนุนการติดตั้งเสารับ – ส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ และการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ” ระหว่าง สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ หรือ สสน. กับ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยมี ดร.รอยล จิตรดอน ประธานกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นสักขีพยาน

โดยความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงโครงการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจวัดข้อมูลภูมิอากาศ ปริมาณน้ำฝน และปริมาณน้ำในพื้นที่ป่าต้นน้ำ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย กับภาคีเครือข่าย 7 องค์กร ได้แก่ กสทช. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ สสน.

เพื่อร่วมกันสำรวจ กำหนดตำแหน่งติดตั้ง และดำเนินการให้นำไปสู่การติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ รวมทั้งระบบการส่งสัญญาณผ่านเครือข่ายโทรคมนาคม ให้ครอบคลุมพื้นที่ป่าต้นน้ำ

ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ป่าต้นน้ำ ในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับจากสถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อการเฝ้าระวังป้องกันภัยและการเตือนภัยในระดับชุมชน ตลอดจนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ป่าต้นน้ำต่อไป

ข่าวอื่นๆ