สสน.ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวง ร.9

12/10/2020

วันที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 06.45 น. คุณศรีสุดา สุขสมาน นักบริหารนโยบายวิจัยและพัฒนา เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และเจ้าหน้าที่ สสน. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9)

โดยมี ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ข่าวอื่นๆ