สสน.จัดอบรมสอนน้องรู้น้ำปีที่ 3 ส่งต่อความรู้ข้อมูลน้ำของประเทศสู่ภาคการศึกษา

17/09/2020

วันที่ 8 กันยายน เเละ 10 กันยายน 2563 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ หรือ สสน. จัดกิจกรรม อบรมภายใต้โครงการ “สอนน้องรู้น้ำ” ปีที่ 3 เพื่อนำความรู้ความเข้าใจด้านข้อมูลน้ำของประเทศสู่ภาคการศึกษา โดยจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมการอบรม รวมทั้งสิ้น 210 คน จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 126 คน เเละ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 84 คน

สามารถดูภาพและวีดีโอบรรยากาศการอบรมได้ที่ facebook สอนน้องรู้น้ำ

https://www.facebook.com/media/set?vanity=173426176863898&set=a.665399690999875

ข่าวอื่นๆ