สสน.ร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวัน “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”

18/08/2020

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 07.00 น. นายณรงค์รัชต์ ธเนศวร รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นผู้เเทนผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช เนื่องในวัน “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถนนพระรามที่ 6

ข่าวอื่นๆ