ดร.สุทัศน์ ร่วมพิธีอันเชิญเครื่องราชสักการะ ทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

13/08/2020

วันนี้ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 07.00 น. ดร.สุทัศน์ วีสกุล ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ หรือ สสน. ร่วมพิธีอันเชิญเครื่องราชสักการะ นำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมกองบัญชาการกองทัพภาคที่ 1 และพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน

ข่าวอื่นๆ