สสน. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

24/07/2020

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ดร.สุทัศน์ วีสกุล ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

พร้อมทั้งร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ดี มีความมุ่งมั่น แน่วแน่ รวมกันเป็นพลังของแผ่นดิน ดูแลทุกข์สุขของประชาชน รับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ ห้องโถง ชั้น 1 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

ข่าวอื่นๆ