สสวท.เยี่ยมชมการดำเนินงาน สสน.

21/07/2020

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 คณะผู้บริหารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) นำโดย ศ.ดร. ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการ สสวท. เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ หรือ สสน. โดยมี ประธานกรรมการ สสน. พร้อมด้วย ดร. ผู้อำนวยการ สสน. เเละคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ

ข่าวอื่นๆ