สสน.จัดสัมมนาแจงปม ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ทับซ้อน และการประเมิน ITA

27/06/2020

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) จัดสัมมนาหัวข้อ “ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ทับซ้อน และการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมิน ITA ประจำปี พ.ศ. 2563” ณ ห้องประชุม ชั้น 8 สสน.

ข่าวอื่นๆ