สสน.ร่วมกับ ACIOA ลงนามความร่วมมือสร้างเครือข่าย มุ่งนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้บริหารจัดการน้ำ

12/06/2020

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 ที่ห้องบัญชาการและวิเคราะห์สถานการณ์ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน. จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “ACADEMIC AND PROFESSIONAL COOPERATION” ระหว่าง สสน. และ ASEAN CHIEF INFORMATION OFFICER ASSOCIATION (ACIOA)

ได้รับเกียรติจาก ดร.รอยล จิตรดอน ประธานกรรมการบริหาร สสน.เป็นประธานในพิธีลงนาม  โดยมี ดร.สุทัศน์ วีสกุล ผสสน. และ นายไชยเจริญ อติแพทย์ ประธานสมาคม ACIOA เป็นผู้ลงนามความร่วมมือ

สำหรับการลงนามความร่วมมือดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงมิตรภาพและสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยมุ่งเน้นด้านการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการน้ำ และสร้างสังคมที่ทันสมัยด้วยดิจิทัลให้ก้าวสู่ระดับอาเซียน

ทั้งนี้สามารถรับชมบรรยากาศพิธีลงนามย้อนหลังได้ที่ https://www.facebook.com/watch/?v=2362773980683140

ข่าวอื่นๆ