สสน.นำคณะมหาวิทยาลัยย่างกุ้ง-จุฬาฯ ศึกษาการบริหารจัดการน้ำชุมชน ตำบลบึงชำอ้อ

24/02/2020

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) โดย ฝ่ายโครงการพิเศษ ประสานความร่วมมือ และสื่อสารองค์กร เเละฝ่ายจัดการน้ำชุมชน นำคณะจากมหาวิทยาลัยย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า และคณะอาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี เพื่อเยี่ยมชมศึกษาตัวอย่างการบริหารจัดการน้ำชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพแม้ยามภัยแล้ง

ข่าวอื่นๆ