สสน.ร่วมปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแล้งปี 62 จัดนิทรรศการติดตา-ประเมินสภาพภูมิอากาศ เพื่อบริหารจัดการน้ำ

18/02/2020

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ ดร.ปิยมาลย์ ศรีสมพร หัวหน้างานฝ่ายแบบจำลอง ฝ่ายนวัตกรรมสารสนเทศทรัพยากรน้ำ พร้อมเจ้าหน้าที่สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) ร่วมพิธีเปิดปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแล้งประจำปี 2563 ณ สนามบินนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์


โดยมีนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงาน พร้อมเยี่ยมชมบูท สสน. จัดแสดงผลงานนิทรรศการหัวข้อ “ระบบติดตามและประเมินสภาพภูมิอากาศ สำหรับการบริหารจัดการน้ำ”

ข่าวอื่นๆ